Elektronik sigara Covid 19 ilişkisi

Elektronik sigara Covid 19 ilişkisi

Elektronik sigara Covid 19 ve elektronik sigara ilişkisi hakkında zehir zemberek açıklamalar duyuyorsunuz değil mi? Bu açıklamaların hayatında elektronik sigara kullanmamış,

elektronik sigara likitinde marihuana veya kenevir yağı kullandığımızı sanan cahil ve ezberci doktorlardan geldiğini de biliyorsunuzdur. Maalesef medyayı yönlendirenler sigara ve

elektronik sigarayı aynı kefeye koyacak kadar ileri gittiği için, şu anda

elektronik sigara içenlerin aynı sigara içenler gibi Covid-19 risk grubunda olduğu düşünülüyor. Oysa alakası yok.

Bu yazı  içenlere bilgilendirme yapmak amacıyla hazırlandı!

Bu yazıda Covid-19 ve elektronik sigara ilişkisine dair çok detaylı bir derlemenin özet çevirisi yer alıyor. Bu derleme bilimsel çalışmalar taranarak hazırlanmış ve linki burada.

Derlemeyi hazırlayan araştırmacılar Roberto Sussman (Institute for Nuclear Sciences, National University of México UNAM. Physics PhD.) ve Carmen Escrig

 (Universidad Autónoma de Madrid, Spain. Biology PhD specialized in Virology).

Covid 19 ve elektronik sigara ilişkisi

Elektronik sigara kullanıcıları çok bilinçli ve bilgili!

Biz elektronik sigara kullanıcıları aptal değiliz,

likit bileşenleri ve bunların sağlığa etkileri konusunda emin olun doktorlar,

kimyagerler kadar bilgi sahibi insanlar oluştu aramızda. O kadar cahil ve cahillikte ısrarcı bir halk var ki, mecburen hepimiz çok okuyoruz,

Bize zararlı bir şey bulunsa emin olun elektronik sigarayı hemen bırakır veya o bileşene dikkat ederiz.

Araştırmaların bir nedeni de bu. Yani kötü bir şey varsa biz de bilmek istiyoruz.

Körü körüne kimse elektronik sigarayı savunmuyor. İçenlerin büyük bir kısmı zaten sigarayı özlüyor,

bu kadar baskıyla bizlerin de sigaraya dönmesi an meselesi.

Böyle yazılar olmazsa motivasyonumuz tamamen bitecek.

Biraz da bu nedenle bu yazılara bu kadar emek veriyorum.

Covid-19 ve elektronik sigara ilişkisi

Elektronik sigara içmenin, enfeksiyon riskini veya şiddetli COVID-19

durumuna ilerleme riskini arttırdığına dair hiçbir bir kanıt yoktur.

hakkındaki riskleri değerlendirirken,

çoğu e-sigara kullanıcısının eski sigara içicisi olduğunu veya halen sigara içtiğini göz önüne almak gerekir.

Geçmişte uzun yıllar sigara içmiş olan elektronik sigara kullanıcıları, risk grubundaki hastalarda görülen durumları sergileyebilir. Oysa bu durum, elektronik sigaradan değil,

önceki sigara tiryakiliğinin bir etkisi olacaktır.

Sigara içerken tamamen elektronik sigaraya geçmek kardiyovasküler

ve solunum koşullarını iyileştirdiğinden, elektronik sigaraya geçiş yapmış içicilerin SARS-CoV-2 ile enfekte olması durumunda

daha iyi bir prognoza sahip olmaları beklenmektedir (K Farsalinos. Smoking, vaping and the coronavirus (COVID-19) epidemic: rumors vs. evidence).

SARS-CoV-2’ye neden olan korona virüs,  Covid-19’un gen dizilimi ile %79 benzerlik göstermektedir. Kaynak: Tubitak

SARS-CoV-2 virüsünün, virüslü bir likit yoluyla bulaşmasının mümkün olmadığını da vurgulamak önemlidir. Liktlerde patojenler tespit edilmiştir ancak

SARS-CoV-2 virüsünün veya başka herhangi bir patojenin likit yoluyla bulaşması imkansızdır

çünkü hiçbir patojen 180-220 derecede yaşayamaz.

Elektronik sigara kullananların covid-19 bulaştırma riski

Teorik olarak SARS-CoV-2 virüsünün bulaşma yollarından biri,

elektronik sigara kullanan enfekte bir bireyin üflediği buharı solumaktır.

Bu üflenen buhar SARS-CoV-2’yi yayabilir mi? İngiltere Tütün Alkol ve Uyuşturucu Halk Sağlığı Direktörü Rosanna O’Connor tarafından belirtildiği gibi,

şu anda e-sigara kullanıcıları tarafından dışarı verilen buhar yoluyla bulaşma kanıtı yoktur.

Bildirilmiş ve doğrulanmış bulaşma vakası olmasa da,

SARS-CoV-2 virüsü taşıyan tükürük damlacıkları hızla hareket eden uçucu buhar damlacıklarından çok daha ağırdır.

Bu nedenle, enfekte bir elektronik sigara kullanıcısı tarafından dışarı üflenen buharın,

kişisel solunum bölgesindeki normal solunumdaki kadar virüs yayması muhtemeldir.

Bu açıklamaların aksine, Nanotera Group baş bilimsel danışmanı olan İskoç mikrobiyolog

Tom McLean, dışarı üflenen buharının virüsü yaydığını iddia etmekte ve

hatta bu buhara maruz kalmayı “yüzünüze tükürülmeye” benzetmektedir. Aşağıda gösterileceği üzere McLean’ın ifadeleri tamamen yanlıştır.

SARS-CoV-2’nin havadan bulaşması, havadan taşınan iki tip biyoaerosol ile ilişkili maruziyet ile gerçekleşebilir:

(1) yeterince yakında duran enfekte olmuş bir kişinin dışarı verdiği nefesinden

büyük tükürük damlacıklarının iletimi ve (2)

enfekte kişi hapşırdığında veya öksürdüğünde havada süzülen daha küçük damlacıkların veya

damlacık çekirdeklerinin daha büyük mesafede iletimi

(damlacıklar buharlaştığında ortaya çıkan ve patojenleri içeren 5-10 mikron katı kalıntılar).

Enfekte bir e-sigara kullanıcısından dışarı verilen buhar, patojen taşıma ihtimali bulunan biyolojik olmayan bir aerosoldür.

Normal nefes, hapşırma ve öksürme dinamikleri

Virüsün bulaşma hızı büyük ölçüde farklı biyo-aerosollerin hava akış dinamiklerine bağlıdır. Normal sakin nefes, üst solunum yollarında neredeyse laminer bir akış olup,

burun veya ağızdan verildiğinde düşük hızda türbülanslı bir akışa neden olur. Çok az tükürük damlacıkları yayar (santimetre küp başına yaklaşık 1 damlacık)

Bu damlacıkların büyüklüğü 1 mikronda zirve yapar fakat en güçlü

higroskopik pıhtılaşmadan dolayı büyüseler de 5 mikrondan küçük damlacıklar hızla buharlaşır.

Damlacıklar, kişisel solunum bölgesi içinde kısa mesafelere taşınır. sonuç olarak

Hapşırma, dinamikleri oldukça ayrıntılı olan çok hızlı ve çok-fazlı patlayıcı türbülanslı bir akıştır:

tipik olarak 2 metrede yere düşen milyonlarca damlacık yayabilir 

ancak daha küçük damlacıklar veya damlacık çekirdekleri uzun süre havada yüzer halde kalır ve

muhtemelen difüzyonla ve 6-8 metreye kadar (hatta daha da ileriye) seyahat ederler.

Öksürük de binlerce damlacık yayabilecek patlayıcı bir türbülanslı akıştır.

Covid-19 ve elektronik sigara söz konusu olduğundan neden düşük güçlü kullanım öneriliyor?

Dışarı üflenen elektronik sigara buharı, çok hafif ve hızla hareket eden “parçacıklardan” sonra da

(propilen glikol ve gliserin – PG ve VG – damlacıkları) oluşan seyreltilmiş bir aerosoldür. ve

E-sigara kullanıcısının içine çektiği aerosollerin çoğu emilir ve dışarıya üflenen buhar aşırı ince damlacıklardan oluşur; bu damlacıkların ortalama çapları 100-300 nm aralığındadır

(bir nanometre nm, bir metrenin 1 milyarda biridir) ve bu damlacıklar çok hızlı bir şekilde buharlaşırlar

(puf başına 20 saniye).

Gaz aşırı doygundur ve tüm aerosol (gaz ve damlacıklar) duvarlara yapışan veya

yere düşen bazı damlacıklar olsa da 2-3 dakikadan az bir sürede tamamen dağılır.

Oda deneyleri, dışarı üflenen buharın damlacıkları büyük mesafelere taşımadığını ortaya çıkarır: 

bu damlacıklar kaynağından 1,5 metre uzakta zar zor tespit edilebilir, 

partikül sayısı yoğunluğu tüm partikül boyutları

(mikron altı, PM2.5 ve PM10) için arka plan değerlerinden neredeyse ayırt edilemez). Düşük güçlü cihazlar için bu mesafenin 1 metreden az olması muhtemeldir.

Elektronik sigara kullanıcısı enfekteyse…

İlgili aerosollerin dinamikleri arasındaki farkı bir kenara bırakırsak,

enfekte birkullanıcısı çevreye az sayıda virüs (ekshalasyon başına birkaç damlacık) dağıtacaktır

(tipik olarak günde 200 kez). Oysa enfekte bir insanın

(e-sigara kullanıcısı olsun ya da olmasın) normal solunumunda, benzer miktarda virüs akışı olacaktır ama bu akış süreklidir.

Öksürme ve hapşırma da aralıklı virüs akışlarıdır, ancak sadece olay gerçekleştiğinde çok sayıda virüs yayarlar. Aslında nefes, bu patlayıcı aralıklı olaylardan çok daha ciddi bir bulaşma faktörüdür:

 iki saatlik normal solunum 100 kez öksürmekten daha fazla damlacık yayar.

Paradoksal olarak, enfekte bir e-sigara kullanıcısı, verdiği buhardan ziyade

düzenli solunumu yoluyla çok daha fazla virüs yayacaktır.

Elektronik sigara kullanıcıları için 1,5-2 m sosyal mesafe yeterli

SARS-CoV-2 bulaşma riski açısından dışarı üflenen buhar,

hiç e-sigara kullanmayanlar için alınan önlemlerden daha katı koruyucu önlemler gerektirmez. İlişkili akış dinamikleri,

sigara içmeyenler için önerilen 1.5 – 2 metrelik “sosyal mesafe” kuralının

Dezenfektan olarak propilen glikol

Higroskopik yapısı nedeniyle PG buharı (damlacıkları değil),

belirli fiziksel koşullar altında patojenleri yok ederek çevresel dezenfektan olarak işlev görebilir.

Bununla birlikte, bu etkinin

SARS-CoV-2 üzerinde ve elektronik sigara bağlamında işe yarayıp yaramayacağına dair bir kanıt yoktur.

Elektronik sigara kullanıcılarına tavsiyeler

Elektronik sigara

Biz BuharTech Firması olarak…

E-sigara buharı tarafından taşınan virüsün bulaşmasını önlemek için

alınacak önlemler, e-sigara içmeyenler dahil tüm toplum için önerilen aynı “sosyal mesafe”

başlığı altındaki önlemlerle aynıdır. Fiziksel temastan ve diğerlerine yakınlıktan kaçının. Düşük güç kullanın (örneğin düşük w değeri), halka açık iç mekanlarda ve dış mekanlarda

kullanmaktan kaçının.

  • Eğer dual içici iseniz sigarayı bırakın ve sadece elektronik sigara için. Sigara zaten içmiyorsanız içmemeye devam edin, sakın sigaraya başlamayın.
  • Elektronik sigaradan hoşlanıyorsanız ve sigara içmiyorsanız,
  • elektronik sigarayı bırakmak sizin için bir tercih olmalı, zorunluluk değil.
  • Sağduyulu olun ve dikkat çekmeyin
  • (zor zamanlarda olduğumuzu ve çok sayıda insanın hakkında çok fazla yanlış bilgiye maruz kaldığını unutmayın)
  • Her ne pahasına olursa olsun herkese açık alanlarda hatta açık havada bile buhar bulutları yapmayın
  • Mümkün olduğunca ve başkaları etrafta bulunduğunda düşük güçlü cihazlar kullanın veya cihazınızda düşük güç kullanın. Virüsün düşük güçlü cihazlardan yayılma riski, kabaca normal sakin solunum yoluyla yayılma riskine eşittir.
  • Kapalı kamusal alanlarda kullanmaktan kaçının ve açık havada elektronik sigara içerken diğerlerinden en az 2 metre uzakta durmaya çalışın
  • Son olarak tercihen cihaz olarak Avrupa da trend olan ürünleri tercih etmeniz de fayda var bunlardan

                    En popiler cihazları sizin için  derledik…

Uwel Caliburn G ve Koko Prime

Elektronik sigara
Elektronik sigara

Görüntüsü ile hem gençlere hitap eden koko prime ve caliburn her yaş bilinçli tüketiciye uyuyor ve çok zarif bir yapısı var [H1] İngiltere,Almanya,Abd’de en meşhur ve en çok satılan e sigara ünvanına sahiptir

Koko Prime     Gençlere ve genç kalanlara hitap ederken…

Caliburn G    ise gökdelene benzer görüntüsüyle yükseklere oynayan bir tasarıma sahip…

2.Juul ve İqos

Juul ve İqos

İQOS HEETS SAĞLIK Açısından

İqos cihazları tütünü bir buhar oluşturacak ama duman oluşturmayacak kadar yüksek bir sıcaklığa kadar ısıtır. Tütün dumanındaki son derece bağımlılık yapan bileşik olan nikotin içeren bir sıvıyı buharlaştıran e-sigaralardan farklıdırlar.

Uzmanlar yanmayan ürünleri kullanan kişilerin geleneksel sigaralara

kıyasla %50 ile %90 daha az zararlı bileşiklere maruz kaldığını tespit etmiştir

.Philip Morris İqos cihazı  için sağlık riski  ölçümü yapmamıştır.

İQOS LİL SOLİD

GÖRÜNTÜSÜ İLE ELON MUSK’IN UZAYA FIRLATTIĞI ROKETLERİ ARATMAYAN TASARIMIYLA

Herkesin istediği fakat çok azınlıkta kalan bir kısmın sahip olduğu

İQOS LİL SOLİD ufak bir dipnot şuana kadar hiçbir patlama cihazımızda gözlemlenmemiştir

İse sınırları zorlayan üst üste 20 kez tüketim sağlamakta… Ve ürün İphone X’le yarışır bir fiyatta sadece gözünüzü korkutuyorum sadece en lüks ve elit kesime hitap ediyor  

o kadar da olsun eğer e sigara’ya başlıyorsanız en iyisi ve kalitelisini almak en doğrusudur

 JUUL BAŞLANGIÇ KİT’İ

Elimizde Abd ve Uk Tarzında ve sadece cihaz olmak üzere 3 sürümü mevcut…

Bizimle irtibata geçmek için aşağıda ki numaradan bize ulaşabilirsiniz…


http://www.buhartech.com