Heets”in içinde ne var

Heets”in içinde ne var amber fiyat ve Tatlandırıcıları

amber fiyat


E-sigara sıvı tatlandırıcıları oldukça çeşitlidir.

Zhu ve arkadaşlarının çalışmasında ilk olarak
çoğu meyve ve şeker tadında 7000 civarında katkı maddesi olabileceği gösterilmiştir ek olarak


(1). Bunlar bitkisel olarak tanıtılmakta ve izinli katkı maddeleri olarak sunulmaktadır.


Oysa ki gıda katkısı olarak izinlidirler ve

uzun dönem ısıtılarak inhalasyon yoluyla ek olarak ise
kullanımında ne gibi etkileri olacağı bilinmemektedir. ayriyet’ten


• Üç elektronik sigara markasının likit ürünüyle yapılan bir araştırmada e-sıvı amber fiyat
tatlandırıcılarının termal ortamda çözünmesiyle emniyet sınırlarını aşan düzeyde aldehit saptanmıştır (20).
• Gene bir başka araştırmada, en önemli nokta herşeyden önce

30 e-sigara markasında, en önemli nokta ise ikinci olarak

tatlandırıcı kimyasallarda aldehitler saptanmıştır. Bunların 17’sinde solunum

yollarına primer irritan herşeyden önce ise
olarak bilinen vanilin ve etil vanilin bulunmuştur.

Heets”in içinde ne var Bunların bazılarının konsantrasyonları toksikolojik olarak

endişe verici düzeyde olarak yorumlanmıştır
(21).ve bu nokta da
• Bazı araştırmalarda e-sıvıdaki tatlandırıcılarda tarçın bu sebepten ötürü

kabuğunun esansiyel yağından elde edilen ve antikanser, ve

insektisit ve bakterisid olarak kullanılmakta ve
olduğu ifade edilen iki kimyasal olarak

(cinnamaldehyde ve 2 methoxycinnamaldehyde) bulunmuştur. Bunlar birçok gıda ve kokuda katkı maddesi olarak
kullanılmaktadır (1).
Tablo 1: E-sigara ve konvansiyonel sigara dumanındaki karsinojen maddeler ve
(18,19)
Toksik madde Farklı 12 marka
e-sigara her 15
puff için μg
Bir adet sigarayla
ortalama μg (19) ek olarak
Ortalama oran
(normal sigara/
e-sigara)
Formaldehit, μg 0.2–5.61 1.6–52 9
Asetaldehit, μg 0.11–1.36 52–140 450
Akrolein, μg 0.07–4.19 2.4–62 15
Toluen, μg 0.0–0.63 8.3–70 120
NNN, ng 0.0–0.00043 0.005–0.19 380
NNK, ng 0.00–0.0283 0.012–0.11 40
NNK: 4 – (metilnitroso-amino) -1 – (3 – piridil)-bütanon; NNN: nitrozonornikotin.
K 38 Ayşegül Karalezli

Show more


• Gene bu tatlandırıcılarda Diacetyl ve Acetyl Propionyl bulunmaktadır (22).
Bunların ortanca günlük maruziyet düzeyleri sigarayla kıyaslandığında The ayrıca ek olarak

Heets”in içinde ne var National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH)tarafından izin


verilen çevresel maruziyet sınırlarının altında olmakla beraber;

ayrıca %47.3 Diacetyl ve %41.5 Acetyl Propionyl

ihtiva eden sıvı örneklerinde emniyet sınırlarının çok üstünde

seviyelerde saptanmıştır (22). buna istinaden ise birçok kurulda ise


• Diacetyl bazı gıdalarda doğal olarak bulunmakla beraber sentetik olarak
tereyağ, kakao, kahve, karamel, bazı alkollü içeceklerde de birçok biri ise

katkı maddesi


olarak kullanılmaktadır. Bu madde gıdalara tereyağ kokusu vermektedir.

Diacetyl bu iş kollarında çalışanlarda hem kronik

obstrüktif akciğer hastalığı
hem de bronşiolitis obliteransa neden ise

olmaktadır (23). Mikrodalga fırınlarda ek olarak


patlatılan “popcorn”fabrikası çalışanlarında geri dönüşü olmayan bronşiolitis
obliterans yapabilmektedir(popcorn akciğer hastalığı) (24). Diacetyl yerine ek olarak


kullanılan Acetyl propionyl’in de havayolu epiteline benzer hasar verdiği gösterilmiştir (25).
• Acrolein, formaldehit ve asetaldehit e-sigarada bulunan önemli toksik maddelerdir.

Bilindiği gibi formaldehit International Agency for Research on


Cancer (IARC) tarfından 1985 yılında grup1 karsinojen olarak ilan edilmiştir. ek olarak
Asetaldehit muhtemel karsinojendir (Grup 2B) (18). Acrolein nasal kaviteye


irritan bir maddedir, akciğerlere hasar yapar ve kardiyovasküler hastalıklara
katkısı olduğu düşünülmektedir (18).
• E-sigara kullanıcılarının en önemli yakınmalarından biri boğazda irritasyon


ve öksürük yapmasıdır. Cravo ve arkadaşlarının çalışmasında e-sigara kullanan 306 kişinin 85’inde (%27.8) boğaz ağrısı ve 52’sinde (%17) öksürük buna örnek olarak dahası


saptanmıştır. Bu yan etkiler sigara içenlerde ise sırasıyla %8.8 ve %7.8 olarak
gösterilmiştir. Baş ağrısı e-sigara içenlerin %47.4’ünde görülürken, sigara
içenlerin %33.3’ünde görülmüştür. Bu çalışmada e-sigaraya bağlı yan etkilerin 1.haftada zirve yaptığı ve 4. haftada azaldığı görülmüştür (26).
Metaller heets fiyat
E-sigara bazı metal alaşımları da ihtiva etmektedir. sabit olarak

son olarak ise…


Heets”in içinde ne var inhalatörde bunlar eser miktarda bulunurken e-sigaralarda değişik oranlarda


saptanmıştır (18). Palazzolo ve arkadaşlarının araştırmasında Al, Cu, Fe, Mn,
Ni, Pb, Zn, Cd araştırılmış ve aerosolde Ni yüksek miktarda bulunmuştur.
BÖLÜM 14 | Elektronik Sigara ve IQOS, Isıtılmış Tütün Ürünleri 39 K ek olarak
Bunu, kullanılan cihazın metalik birleşke yerlerinin ısınmasıyla ortaya çıkmasına bağlamışlardır (27). E-

sigara ve IQOS ‘un beraber geliştirilmeye çalışıldığı bir hibrit ürün dumanında bakır, çinko ve demir sigaradan daha yüksek bununla birlikte ise ne
oranda bulunmuştur. Ancak tartışmasında bu bulguya değinilmemiş,

yalnızca tabloda belirtilmiştir (28). Bu endüstrinin bir araştırmasıdır. Williams
ve arkadaşları ise e-sigara dumanında normal sigaradan 100 kat fazla Ni
saptamışlardır (29).niçin çünkü
Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar (PAH)
• Bu konuda yapılan çalışmalarda PAH’lar ya çok düşük oranda bulunmuş ya böylece


da tesbit edilecek düzeyin altındadır (30). Schober ve arkadaşlarının çalışmasında e-sigara kullanımı sonrası PAH ev içi ortam havasında %20 (147 ng/m3
) bu saye de ise
artmış olarak bulunmuştur (31).
E-sigaranın Sağlık Üzerine Etkileri ek olarak
E-sigaralarla ilgili yapılan çalışmalar ne yazık ki yeterli ve

kaliteli çalışmalar değildir. ek olarak ise


Çünkü standardize edilmesi zordur.
• Pisinger ve arkadaşlarının e-sigaranın sağlık üzerine olan etkilerini incelemek ayrıca


için yaptıkları sistemik araştırmada 1101 çalışma incelenmiş, toplamda 76
çalışma değerlendirilmek için uygun bulunmuştur. Bunların da 26 tanesi


Heets”in içinde ne var (%34) çıkar çatışması bildirmişlerdir (30).
Solunum Sistemine Olan Etkileri herşeyden önce
• Yapılan çalışmalarda havayolu direncini artırdığı, spesifik havayolu iletkenliğinde


azalma yaptığı, impedansta azalma yaptığı gösterilmiştir (30). Sağlıklı gönüllüler


ile astım ve kronik obstriktif akciğer hastalığı olanlarda yapılan bir çalışmada 10


dakika boyunca e-sigara içilmesiyle anlamlı derecede bronş obstrüksiyonu olduğu gösterilmiştir (30). Ancak bunun tersi olarak 18 astım olgusunun e-sigaraya ek olarak ise


geçtikten sonra hastalık bulgularında objektif ve sübjektif düzelme olduğunu


gösteren bir çalışma da vardır. Ancak küçük ve retrospektif bir çalışmadır, ek oalrak

e-sigara içenlerde sıklıkla görülen öksürük, boğazda irritasyon gibi bazı bulguların


görülmediği belirtilmiştir. Bu çalışmanın sonunda gözlemlerin gerçek sonuçlar
olmayabileceği de belirtilmiştir (32). daha sonra ise

www.buhartech.net

www.buharturkey.com