Heets tarihsel sigara

Heets tarihsel sigara
Zarar azaltma, tarihsel olarak tedavisi zor sigara içenler için uygun bir sonuç mu?

Birlikte ortaya çıkan alkol ve

madde kullanım bozuklukları olanlar

arasında sigarayı ayrıca daha sonra ise

bırakmayı teşvik etmeye yönelik organizasyonel değişim müdahaleleri ölçülebilir bir

etki sağlamayabilir. Sınırlı kaynaklar ve aşırı yüklenmiş klinisyenlerin olduğu bir ortamda,

bu popülasyonda sigara içmeyi

ele almak bir zorluktur, ek olarak

ancak tütünle ilgili riskleri en aza indirmek için

tütün zararını azaltmak için çok uygun olabilir .

Guillaumier ve ark . [ 1] alkol ve diğer uyuşturucu (AOD) tedavisine

kayıtlı hastalarda sigara içme sonuçları üzerindeki kurumsal bir değişiklik

müdahalesinin etkisini incelemek. 

Bu popülasyondaki sağlık davranışındaki

değişikliklerin örgütsel değişim tarafından yönlendirilmesi gerektiği

yönündeki öncülleri ikna edicidir ve

hastaları veya sağlayıcıları bireysel olarak

hedef alan ve bir kuruluş içinde sürdürülebilir olmayabilecek

sayısız yaklaşımın aksine durur.

Heets tarihsel sigara Çalışma,

sigarayı bırakmanın yeterli kaynaklar ve

eğitimle AOD tedavisine

entegre edilmesi durumunda faydaların

(yani sigarayı bırakmanın) bireye

yayılacağını varsaymıştır. Yine de, bu sofistike,

küme randomize kontrollü çalışma,

deneysel ve kontrol tedavi programlarına kayıtlı

hastalar arasında sigarayı

bırakma oranları veya bırakma girişimleri birinci olarak

arasındaki farklılıkları gösteremedi. ikinci olarak ise

Müdahale kliniklerindeki hastalar için

günlük sigaralarda bir azalma bulunmasına rağmen,

sayısal farklılıklar küçüktü (15’e karşı 16)

ve kalıcı değildi. Bu sonuçsuz sonuçlar

okuyucuda bir yenilgi duygusu bırakabilir. 

daha sonra ise

Aksine, bu zorluğun ortasında bir fırsat olduğuna inanıyoruz.

Heets tarihsel sigara“Dr. Lundquist Enstitüsü

CEO’su David Meyer, PhD, Rehan,

solunum sistemi araştırmalarında ulusal olarak saygı duyulan bir liderdir” dedi. 

“Sigaranın çok nesilli etkilerini araştıran ve astım

hakkında önemli içgörüler keşfeden çalışması,

Lundquist Enstitüsü’nün sağlık hizmeti inovasyonuna öncülük etme

misyonunu yerine getirmeye yardımcı oluyor.” ek olarak

Lundquist Enstitüsü hakkın da:

Erişime sahip araştırma

Lundquist Enstitüsü, eski adıyla Los Angeles Biyomedikal Araştırma Enstitüsü

(LA BioMed), küresel erişime ve

hayatları iyileştirme ve kurtarma konusunda

68 yıllık itibara sahip bir inovasyon motorudur. heets Lundquist Enstitüsü,

yeni tıbbi araştırma binası, son teknoloji ürünü kuvöz,

“Lundquist’teki BioLabs”, daha sonra ise

mevcut laboratuvar ve destek altyapısı ve

ve planlama aşamasındaki 15 dönümlük

bir teknoloji parkı ile hizmet vermeye hazırlanıyor. herşeyden önce bu sebepten ötürü

Los Angeles bölgesinin gelişen biyoteknoloji sahnesi için bir merkez. 

Araştırma enstitüsünde, sayısız yetim hastalığa

yönelik tedaviler de dahil olmak üzere dahası

600’den fazla araştırma çalışması üzerinde

çalışan 100’ün üzerinde baş araştırmacı bu sayede

(doktora, tıp doktoru ve tıp doktoru/doktora) bulunmaktadır ve orak hücre hastalığına yönelik

bulunmaktadır ve orak hücre hastalığına yönelik

ilk FDA onaylı tedavi de dahil olmak üzere

yeniliklerden sorumludur.

www.buhartech.net